badania geotechniczne

Kto i na jakich zasadach może zamawiać badania geotechniczne?

Badania geotechniczne pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo osobom, które korzystają z budynków. To także rozwiązanie do fachowców, którzy wykonują prace w obrębie danej inwestycji. Każdy z etapów budowania obiektu podlega ścisłej kontroli, od początku, aż do samego końca. Badania geotechniczne gruntu polegają więc na bardzo dokładnym sprawdzeniu gruntu przed rozpoczęciem inwestycji. Na czym polega badanie geotechniczne?

Czytaj więcej...

Badania geotechniczne

Na czym polega kompleksowa obsługa geotechniczna inwestycji? 

Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo osobom korzystającym z efektów inwestycji budowlanych, a także fachowcom wykonującym prace w ich obrębie, każda z nich musi podlegać ścisłej kontroli, od samego początku, aż do jej zakończenia. Kontrola ta dotyczyć musi każdego aspektu inwestycji, w tym również gruntu, na którym mają mieć miejsce roboty budowlane.

Czytaj więcej...

badanie gruntu

Jakie badania gruntu są wykonywane przy wznoszeniu budynków mieszkalnych?

To, jakie badania gruntu należy wykonać przy wznoszeniu budynków mieszkalnych, zależy od tego, jakiego typu są to budynki. Czy są to jedno lub dwukondygnacyjne budynki jednorodzinne, czy też wielorodzinne budynki wysokie (do 55 m) lub wysokościowe (powyżej 55 metrów). Charakter budynku decyduje o tym, do jakiej kategorii geotechnicznej można go zaliczyć i jakie badania należy w związku z tym wykonać.

Czytaj więcej...

badanie geologiczne

Rodzaje badań geologicznych. Poznaj najważniejsze z nich

Celem badań geologicznych jest poznanie i określenie tego, jakie warunki gruntowe występują w danym miejscu. Potrzebną analizę należy przeprowadzić na etapie projektowania budynku, gdyż jego konstrukcja powinna być dostosowana do właściwości geologicznych terenu. Takie postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Czytaj więcej...