Badania sozologiczne (chemiczne) gruntu czyli Badania zanieczyszczenia ziemi

Zachęcamy Inwestorów do analizy historycznej gruntów czyli oceny konieczności wykonania badań sozologicznych (badania skażenia ziemi).

Zachęcamy Inwestorów do analizy historycznej gruntów czyli oceny konieczności wykonania badań sozologicznych (badania skażenia ziemi). Badanie należy zlecić profesjonalnej firmie, która pobierze próbki gleby i wykona badania laboratoryjne w akredytowanym laboratorium.

Na rynku nieruchomości obecnie pojawiają się tereny coraz częściej po starych zakładach przemysłowych, hutach, stacjach paliw, zakładach produkcyjnych lub wysypiskach śmieci. To tereny bardzo trudne i warto rozważyć ich dokładną analizę przed zakupem i ewentualna inwestycją.

Zapraszamy do współpracy! Zapewniamy profesjonalną obsługę i ….

- analizę historyczną terenu

- pobór próbek i badanie w akredytowanym laboratorium

- wykonanie obszernego opracowania - raportu z analizą wyników oraz wnioskami i analizami

- w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń przygotujemy Projekt planu remediacji terenu

- przeprowadzimy postępowania administracyjne w celu zatwierdzenia Projektu planu remediacji