Geotechniczna obsługa inwestycji

Oferujemy kompleksową geotechniczną obsługę inwestycji na wszystkich jej etapach. Korzystając ze specjalistycznego sprzętu, staramy się jak najlepiej zbadać grunt przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych, ale śledzimy też ich postępy, biorąc udział w odbiorach poszczególnych  etapów. Pośród usług składających się ma geotechniczną obsługę inwestycji znajdą Państwo:

  • badania nośności gruntu z użyciem płyty VSS (badanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia);
  • badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu z użyciem lekkiej płyty dynamicznej;
  • badania sondą dynamiczną DPL (SD-10);
  • badania sozologiczne powierzchni ziemi
  • badania penetrometrem tłoczkowym;
  • badania ścinarką obrotową;
  • badanie podłoża gruntowego pod nawierzchnie dróg, chodników i obiektów sportowych;
  • badanie zgodności zakładanych warunków gruntowych względem tych zastanych w chwili rozpoczęcia prac budowlanych;
  • odbiory wykopów pod fundamenty

Owocem prowadzonych przez nas badań i ekspertyz są szczegółowe raporty oraz sprawozdania, które mogą stanowić punkt wyjścia do ważnych decyzji na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego. Jak zatem widać, geotechniczna obsługa inwestycji to specjalistyczna opieka, bez której trudno wyobrazić sobie szybko i sprawnie zrealizowane roboty budowlane.