Jakie wymogi formalne należy spełnić, by wykonać odwierty geologiczne w celu wykorzystania ciepła ziemi?

Nowoczesne odwierty tworzone są w sposób efektywny i bezpieczny. Nie oznacza to jednak, że można je przeprowadzać bez uzyskania zgodny odpowiednich organów. Jednak czy dopełnienie formalności jest konieczne w przypadku odwiertów geologicznych prowadzonych w celu wykorzystania ciepła ziemi? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Formalności dotyczące odwiertów geologicznych

Informacje dotyczące odwiertów prowadzonych w celu wykorzystania ciepła z ziemi są zawarte m.in. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

Wynika z niego, że odwierty, które są częścią badań geotechnicznych gruntu, wymagają projektu, zawierającego m.in. opis konstrukcji otworu, opis budowy geologicznej, lokalizację otworów, określenie wpływu zamierzonych robót geologicznych na obszary chronione.

Gotowy projekt należy wysłać do starosty, który w ciągu trzydziestu dni może wnieść sprzeciw. Jeśli tego nie zrobi projekt uznawany jest za zatwierdzony, co oznacza, że można rozpocząć zaplanowane działania.

Gruntowa pompa ciepła a formalności

Urządzeniem, które wykorzystuje ciepło pochodzące z ziemi jest m.in. gruntowa pompa ciepła. Czy jej instalacja wymaga dopełniania skomplikowanych formalności? Okazuje się, że nie zawsze. Zgodnie z polskim prawem instalowanie pomp ciepła o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Kwestia ta wygląda nieco inaczej w przypadku inwestycji dokonywanych na obszarach Natura 2000.

Dodatkowe formalności są wymagane także wtedy, gdy:

  • otwory są wykonywane na obszarach górniczych,
  • głębokość odwiertów przekracza trzydziestu metrów.