Studnia i jej legalizacja

Obecnie wg obowiązując przepisów Inwestor który chciałby posiadać studnię na terenie swojej nowej inwestycji powinien zlecić przygotowanie Opini Hydrogeologicznej.  

Dokument ten należy sporządzić przed uzyskaniem Warunków zabudowy – przed Pozwoleniem na budowę. Przy założeniach, że studnia będzie mieć powyżej 30 m głębokości należy kolejno wykonać Projekt Robót Geologicznych – po zatwierdzeniu Projektu wykonać studnie – a po wykonaniu studni należy wykonać Dokumentację hydrogeologiczną oraz uzyskać pozwolenie wodno-prawne na podstawie Operatu wodnoprawnego. Wszelkie opracowania o których mowa wykonuje nasza firma Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT.