Kto i na jakich zasadach może zamawiać badania geotechniczne?

Badania geotechniczne pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo osobom, które korzystają z budynków. To także rozwiązanie do fachowców, którzy wykonują prace w obrębie danej inwestycji. Każdy z etapów budowania obiektu podlega ścisłej kontroli, od początku, aż do samego końca. Badania geotechniczne gruntu polegają więc na bardzo dokładnym sprawdzeniu gruntu przed rozpoczęciem inwestycji. Na czym polega badanie geotechniczne?

Charakterystyka badania geotechnicznego

Badania geotechniczne gruntu obejmują wiele specjalistycznych metod, które pozwalają uzyskać informacje o rodzaju podłoża, na którym planuje się wykonanie prac budowlanych. Specjaliści wykonują badanie nośności gruntu przy zastosowaniu płyty VSS. Kontrolują również zagęszczenie podłoża, przeprowadzają badania sozologiczne wtedy, gdy podejrzewają, że w przeszłości grunt mógł ulec skażeniu. Badania geotechniczne gruntu wykorzystują także sondę dynamiczną DPL, penetrometr tłoczkowy i ścinarkę obrotową. Na potrzeby inwestycji profesjonaliści wykonują także badania pod nawierzchnię dróg oraz chodników. Dokonują również badania zgodności przewidywanych warunków gruntu z tymi, na stan faktyczny.

Kto ma obowiązek wykonać badania geotechniczne?

Badania geotechniczne gruntu to obowiązek dla każdego inwestora budowlanego przed rozpoczęciem prac. Pozwalają uzyskać opinię geotechniczną, bez której nie można zacząć robót. Badania geotechniczne są także niezbędne do tego, aby ustalić kategorię geotechniczną danego obiektu. Wszystkie badania prowadzone przez specjalistów pozwalają uzyskać rzetelne ekspertyzy, sprawozdania i raporty, które dopuszczą do dalszych prac budowlanych. Badania geotechniczne gruntu to więc opieka specjalisty, bez której ciężko szybko i sprawnie zrealizować prace budowlane. Taką profesjonalną usługę geologiczną i geotechniczną oferuje m.in. firma GeoGT z Warszawy i Szczecina, w której pracownicy dbają o rzetelność wykonywanych robót.

Dlaczego warto przeprowadzać badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu pozwalają uwzględnić w projekcie właściwości podłoża i zbadać jego cechy charakterystyczne. Przeprowadzenie badań geotechnicznych odgrywa więc szczególną rolę np. przy wznoszeniu budynków z podpiwniczeniem. Specjalista może wtedy określić poziom wód gruntowych oraz ocenić ewentualne wahania w zakresie tego poziomu. Badania geotechniczne gruntu to także najbardziej wiarygodna technika, która pozwala określić usytuowanie i zarys przyszłego obiektu. Po ich wykonaniu geotechnik posiada niezbędną wiedzę, gdzie może wykonać odwierty. Jaka dokumentacja geotechniczna jest wymagana dla posadowienia obiektów budownictwa wodnego i lądowego? Przeczytaj na naszym blogu.