Badania geotechniczne gruntu – krok po kroku

Oferujemy badania geotechniczne gruntu. Ponieważ to specjalistyczna i stosunkowo złożona operacja, poniżej prezentujemy tabelę, która pomoże Państwu usystematyzować wiedzę z tego zakresu. Krok po kroku wyszczególniamy działania, jakie należy podjąć, a także przytaczamy konkretne akty prawne, które leżą u podstaw poszczególnych etapów realizacji prac. Studiując zawartość tabeli, poznają Państwo obowiązki, które powinniście spełnić jako inwestor zlecający nam badanie. Informujemy o tym, jakie dokumenty będą niezbędne, nakreślamy także zakres prac polowych oraz badań laboratoryjnych gruntu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z poniższej tabeli dowiecie się również, czego należy wymagać od specjalistycznej firmy geotechnicznej podejmującej się rzeczonego zadania.

Nasi fachowcy pozostają do Waszej dyspozycji. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące badania geotechnicznego gruntu, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

 

Rozkopany teren

Kiedy wykonuje się badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu wykonuje się w różnych fazach projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury i budynków. Najczęściej realizuje się je:

 • przed projektowaniem – badania geotechniczne są zazwyczaj pierwszym krokiem przed rozpoczęciem projektowania. Pozwalają one inżynierom poznać właściwości gruntu w określonym obszarze, takie jak nośność, skład mineralny, wilgotność, konsystencja i inne. Te informacje są niezbędne do określenia, czy teren jest odpowiedni do budowy i jakie konstrukcje podtrzymujące będą niezbędne,
 • podczas projektowania – badania geotechniczne dostarczają danych, które są niezbędne do opracowania projektu budowlanego. Inżynierowie używają tych informacji, aby dostosować parametry obiektów do gruntu i zapewnić stabilność budynków i infrastruktury,
 • przed rozpoczęciem budowy – przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonywane są dokładniejsze badania, które mogą obejmować wiercenia, pobieranie próbek gruntu i testy laboratoryjne. Pomagają one zrozumieć zachowanie gruntu pod obciążeniem i określić, czy konieczne są dodatkowe środki zapobiegawcze, takie jak płyty fundamentowe, palowanie lub inne techniki wzmacniania gruntu,
 • podczas budowy – w trakcie budowy badania geotechniczne są wykonywane w celu monitorowania zachowania się gruntu podczas prac. Takie rozwiązanie pozwala na dostosowanie działań w przypadku wykrycia różnych problemów, jak np. osiadanie lub przemieszczenie.

Badania geotechniczne mogą być również wykonywane w okresie eksploatacji budynków lub infrastruktury, zwłaszcza jeśli zachodzą zmiany w obciążeniach lub warunkach gruntowych, które mogą wpływać na ich bezpieczeństwo i trwałość.

Dokładność i zakres badań geotechnicznych zależą od konkretnego projektu i lokalizacji. W przypadku bardziej skomplikowanych i wymagających inwestycji, takich jak mosty, wieżowce czy budowle hydrotechniczne, badania te pomagają uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości.

 

1 2 3 4
ZAMÓWIENIE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PROJEKT I DOBÓR ODPOWIENICH BADAŃ WYNIK PRAC GEOTECHNICZNYCH (WIERCEŃ, SONDOWAŃ I BADAŃ LABORATORYJNYCH) DODATKOWA WSPÓŁPRACA

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub korzystając z formularza, w celu zlecenia badań geotechnicznych.

Zamawiając badania geotechniczne należy posiadać aktualną mapę zasadniczą lub mapę do celów projektowych omawianej działki.

Mapę zasadnicza w skali 1:500 można uzyskać w biurze geodezji i kartografii odpowiedniego Powiatu.

Po ustaleniu charakteru projektowanego obiektu, jego wymiarów, kategorii geotechnicznej czy lokalizacji na działce, zaproponujemy plan prac polowych (ewentualnie laboratoryjnych) prowadzących do uzyskania wysokiej jakości wyników badań i określenia warunków gruntowo - wodnych w podłożu działki.

Podstawą do zaprojektowania badań (głównie ilości i głębokości odwiertów) są normy:

 •    PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cześć 1: Zasady ogólne.
 •    PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cześć 2: Rozpoznania i badanie podłoża gruntowego.
 •    PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

Wynikiem prac polowych [zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz.U. 2012 poz. 463] w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowo - wodnych i przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, będzie:

 •    opinia geotechniczna,
 •    dokumentacja badań podłoża gruntowego,
 •    projekt geotechnicznych,
 •    projekt robót geologicznych,
 •    dokumentacja geologiczno - inżynierska.

Wykonujemy również badania zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Po otrzymaniu wyników badań stanowiących załącznik do Projektu budowlanego [zgodnie z Art.34.3 pkt. 4 Prawa Budowlanego, Dz. U. z 2018 r.] służymy pomocą, konsultacjami i specjalistyczną wiedzą.

Zapewniamy wsparcie podczas etapu wykonawczego budowy, odbierając wykop fundamentowy czy wykonując nadzór geotechniczny.