Badania geotechniczne gruntu – krok po kroku

Oferujemy badania geotechniczne gruntu. Ponieważ to specjalistyczna i stosunkowo złożona operacja, poniżej prezentujemy tabelę, która pomoże Państwu usystematyzować wiedzę z tego zakresu. Krok po kroku wyszczególniamy działania, jakie należy podjąć, a także przytaczamy konkretne akty prawne, które leżą u podstaw poszczególnych etapów realizacji prac. Studiując zawartość tabeli, poznają Państwo obowiązki, które powinniście spełnić jako inwestor zlecający nam badanie. Informujemy o tym, jakie dokumenty będą niezbędne, nakreślamy także zakres prac polowych oraz badań laboratoryjnych gruntu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z poniższej tabeli dowiecie się również, czego należy wymagać od specjalistycznej firmy geotechnicznej podejmującej się rzeczonego zadania.

Nasi fachowcy pozostają do Waszej dyspozycji. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące badania geotechnicznego gruntu, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Rozkopany teren

1 2 3 4
ZAMÓWIENIE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PROJEKT I DOBÓR ODPOWIENICH BADAŃ WYNIK PRAC GEOTECHNICZNYCH (WIERCEŃ, SONDOWAŃ I BADAŃ LABORATORYJNYCH) DODATKOWA WSPÓŁPRACA

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub korzystając z formularza, w celu zlecenia badań geotechnicznych.

Zamawiając badania geotechniczne należy posiadać aktualną mapę zasadniczą lub mapę do celów projektowych omawianej działki.

Mapę zasadnicza w skali 1:500 można uzyskać w biurze geodezji i kartografii odpowiedniego Powiatu.

Po ustaleniu charakteru projektowanego obiektu, jego wymiarów, kategorii geotechnicznej czy lokalizacji na działce, zaproponujemy plan prac polowych (ewentualnie laboratoryjnych) prowadzących do uzyskania wysokiej jakości wyników badań i określenia warunków gruntowo - wodnych w podłożu działki.

Podstawą do zaprojektowania badań (głównie ilości i głębokości odwiertów) są normy:

  •    PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cześć 1: Zasady ogólne.
  •    PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cześć 2: Rozpoznania i badanie podłoża gruntowego.
  •    PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

Wynikiem prac polowych [zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz.U. 2012 poz. 463] w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowo - wodnych i przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, będzie:

  •    opinia geotechniczna,
  •    dokumentacja badań podłoża gruntowego,
  •    projekt geotechnicznych,
  •    projekt robót geologicznych,
  •    dokumentacja geologiczno - inżynierska.

Wykonujemy również badania zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Po otrzymaniu wyników badań stanowiących załącznik do Projektu budowlanego [zgodnie z Art.34.3 pkt. 4 Prawa Budowlanego, Dz. U. z 2018 r.] służymy pomocą, konsultacjami i specjalistyczną wiedzą.

Zapewniamy wsparcie podczas etapu wykonawczego budowy, odbierając wykop fundamentowy czy wykonując nadzór geotechniczny.