Projekty odwiertów geologicznych

Sporządzamy projekty robót oraz dokumentację pod wykonanie odwiertów geologicznych celem wykorzystania ciepła ziemi. Warto podkreślić, że odwierty pod pompy ciepła to roboty geologiczne, których nie da się przeprowadzić bez odpowiednich projektów i badań geotechnicznych gruntów. Realizując zlecone nam działania, opieramy się o szczegółowe i rygorystyczne przepisy w tym zakresie. Najistotniejszym aktem prawnym w tej kwestii jest Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z 1994 roku, a także późniejsze zmiany i rozporządzenia do niej.

Sporządzony projekt, który jest warunkiem, bez którego nie wolno zacząć prac, należy złożyć w miejscowym wydziale ochrony środowiska. W zależności od miejsca realizowanej inwestycji, będzie to wydział starostwa powiatowego albo urzędu miasta. Strona urzędowa ma następnie trzydzieści dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli ten nie zostanie wniesiony, można przystąpić do kolejnych kroków. Należy wówczas powiadomić urząd miasta lub gminy oraz okręgowy urząd górniczy, po czym podjąć właściwe kroki, czyli roboty związane bezpośrednio z odwiertami geologicznymi. W oparciu o doświadczenie w tym zakresie, możemy Państwa zapewnić, że spełnienie formalności dotyczących projektu, włączając w to akceptację urzędową, powinno potrwać maksymalnie dwa miesiące. To jednak nie wszystko. Kiedy roboty zostaną już przeprowadzone do końca, należy  sporządzić powykonawczą dokumentację geologiczną. Ta również musi zostać złożona we właściwym urzędzie, co stanowi zwieńczenie procesu związanego z przygotowaniem i wykonaniem odwiertów geologicznych.

 

W jakim celu wykonuje się odwierty geologiczne?

Odwierty geologiczne wykonuje się w różnych celach. Często mają one związek z badaniami składu gruntów i ich historii. Realizuje się je w celu odkrycia złóż ważnych materiałów, a także montażu instalacji, które pozwalają na pozyskiwanie odnawialnej energii prosto z ziemi. Odwierty są niezbędne również tam, gdzie występują skomplikowane warunki gruntowe. W głębokich otworach w ziemi możliwe jest umieszczenie ważnych elementów konstrukcyjnych, które utrzymują budowaną nieruchomość.

Realizujemy dokumentację pod odwierty geologiczne wykonywane w różnych celach, choć specjalizujemy się w kwestiach wykorzystania ciepła ziemi. Takie projekty są niezbędne przede wszystkim w przypadku nowoczesnych domów pasywnych, w których niezwykle często stosuje się pompy ciepła gruntowe. Ich montaż bez odpowiedniej dokumentacji jest niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Sprzęt potrzebny do odwiertów geologicznych

Wykonanie odwiertów geologicznych jest możliwe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. To bardzo wysokie wieże wiertnicze, sięgające nawet kilkudziesięciu metrów, a także silniki hydrauliczne i agregaty prądotwórcze. Dwa ostatnie elementy mają za zadanie napędzać przewód wiertniczy, na którego końcu znajduje się świder. Zwykle postępy w pracach wynoszą około 100 m w trakcie doby. Po wykonaniu odwiertu na odpowiednią głębokość następuje jego zabezpieczanie specjalnymi rurami i warstwą cementową.

Zachęcamy do kontaktu klientów z całej Polski. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.