Jaka dokumentacja geotechniczna jest wymagana dla posadowienia obiektów budownictwa wodnego i lądowego?

Zdobycie opinii geotechnicznej jest jednym z wymogów, które stoją przed inwestorem budowlanym. Nie jest to jednak zbędna formalność, ale element, który może decydować o powodzeniu całego projektu, a także o bezpieczeństwie - zarówno w czasie przeprowadzanych prac, jak i w czasie dalszego użytkowania obiektu. Warto jednak pamiętać, że sama opinia geotechniczna nie zawsze jest wystarczająca. Kiedy konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań? I z jaką dokumentacją jest to związane? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.  

Opinia geotechniczna - co warto wiedzieć?

Podstawą prawną do sporządzenia opinii geotechnicznej jest Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463), które stwierdza, że przygotowanie takiej dokumentacji jest obowiązkowe. Jakie czynniki są brane pod uwagę? Oczywiście chodzi o podłoże gruntowe, na którym planowane jest przeprowadzenie inwestycji. Kluczowe znaczenie ma jego przydatność, która sprawdzana jest w terenie oraz w czasie prac laboratoryjnych, kiedy to analizowane są pobrane próbki gruntów. 

Dzięki zaawansowanym badaniom możliwa staje się ocena jakości gruntu w perspektywie planowanej inwestycji, a także ustalenie potencjalnych zagrożeń i zaleceń dotyczących projektu danego budynku.  

Dodatkowe badania i dokumenty - kiedy?

Jednak tak jak już wspomnieliśmy, w niektórych sytuacjach konieczne mogą okazać się dodatkowe badania. Kiedy pojawia się taka potrzeba? Przede wszystkim wtedy, gdy pierwsze badania stwierdzą występowanie skomplikowanych warunków gruntowych. Co ważne, wyróżnia się trzy stopnie warunków geologicznych, czyli warunki gruntowe proste, złożone oraz skomplikowane. Każda z tych grup wymaga nieco innego podejścia, a w skrajnych sytuacjach oznacza nawet brak możliwości dalszego realizowania projektu.

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. Ustala ją projektant, bazując na ogólnie przyjętej skali. Wyróżniamy kategorie, takie jak:  

  • pierwsza kategoria geotechniczna, która dotyczy niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
  • druga kategoria geotechniczna, która odnosi się do budynków posadowionych w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagających ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych,
  • trzecia kategoria geotechniczna, w której w grę wchodzą obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych, a także nietypowe obiekty budowlane (niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych).

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, dokumentacja badań podłoża gruntowego jest wymagana w przypadku przynależności do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej.  Co powinna zawierać opinia geotechniczna? Przeczytaj na naszym blogu