Usługi z zakresu geologii, geologii inżynierskiej i geotechniki

Przedsiębiorstwo Geotechniczne "GeoGT"  świadczy usługi z zakresu geologii, geologii inżynierskiej i geotechniki.

 

Wykonujemy:

  • Badania podłoża gruntowego dla budynków trzech kategorii
  • Badania sozologiczne powierzchni ziemi
  • Projekty Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich
  • Dokumentacje Geologiczno - Inżynierskie dla posadowienia obiektów budownictwa wodnego i lądowego
  • Projekty Robót Geologicznych i Dokumentacje Geologiczne na wykonanie odwiertów w celu wykorzystania ciepła ziemi
  • Kompleksowa obsługa geotechniczna inwestycji
  • Laboratoryjne badania geotechniczne gruntów i wody

 

baner reklamowy

Wszystkie opracowania wykonane przez Przedsiębiorstwo Geotechniczne "GeoGT" są zgodne z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym z dnia 9 czerwca 2011 r., obowiązującymi normami, a także Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r.: w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
Biorąc pod uwagę Państwa oczekiwania każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie. W celu uzyskania oferty cenowej prosimy o bezpośredni kontakt, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, w sposób zapewniający uzyskanie optymalnego rezultatu.