Co powinna zawierać opinia geotechniczna?

Przeprowadzanie inwestycji budowlanych wymaga zadbania o szereg formalności i pozwoleń, które muszą zostać wykonane jeszcze przed "pierwszym wbiciem łopaty". Należy przy tym pamiętać, że nawet drobne kwestie mają duże znaczenie, a ich niedopełnienie może wiązać się z problemami na późniejszym etapie prac. Jednym z najważniejszych dokumentów, który należy uzyskać jest opinia geotechniczna. Czym ona jest? I jakie informacje musi zawierać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Opinia geotechniczna – o czym pamiętać?

Uzyskanie opinii geotechnicznej jest jednym z głównych wymogów stawianych przed inwestorami prowadzącymi projekty o różnej skali. Bez jej otrzymania właściwie niemożliwe jest rozpoczęcie prac budowlanych. Co ważne, celem jest nie tylko dopełnienie obowiązku prawnego, ale także zapewnienie bezpieczeństwa pracującej ekipie i osobom, które w przyszłości będą użytkownikami nieruchomości.

Wykonanie opinii geotechnicznej oraz przeprowadzenie w tym celu dokładnej analizy terenu pozwala ustalić różnego typu potencjalne zagrożenia, oraz wymagania, które należy spełnić, rozpoczynając prace. Profesjonalna opinia pozwala także już na wczesnym etapie uniknąć pomyłek, których naprawa mogłyby okazać się kosztowna i czasochłonna. Umożliwia to jednocześnie wprowadzenie zmian i dopasowanie się do charakterystyki danego gruntu. Oczywiście opinia geotechniczna jest niezbędna także do tego, by wyznaczyć kategorię geotechniczną obiektu.

Co powinna zawierać opinia geotechniczna?

Forma opinii geotechnicznej oraz to, co powinna zawierać, jest określone w polskim prawie. Treść dokumentu podzielona jest na dwie części: część opisową i część graficzną.

Pierwsza część, czyli część opisowa, przedstawia informacje dotyczące m.in. wysokości  zwierciadła wód gruntowych, poszczególnych warstw wchodzących w skład podłoża gruntowego (z uwzględnieniem głębokości ich zalegania), a także dane związane z ich stopniem plastyczności, zagęszczenia (w zależności od tego, czy grunt jest spoisty, czy niespoisty), miąższości, wilgotności, gęstości i ewentualnej spójności.

Zdobyte informacje dają możliwość zakwalifikowania danego obiektu do jednej z trzech kategorii geotechnicznych:

  • pierwsza kategoria dotyczy obiektów budowlanych wznoszonych na podłożu o prostych warunkach gruntowo-wodnych,
  • druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty wznoszone na podłożach o prostych i złożonych warunkach gruntowo-wodnych,
  • trzecia kategoria geotechniczna odpowiada obiektom posadowionym w skomplikowanych warunkach gruntowych. 

Część graficzna opinii to plan sytuacyjny, który przedstawia punkty wierceń oraz linie przekrojów geotechnicznych. Studnia i jej legalizacja Przeczytaj na naszym blogu.