Badania laboratoryjne gruntów

Oferujemy badania laboratoryjne gruntów i wody. Materiał do badań pozyskujemy techniką odwiertów. Wytypowana próbka badana jest pod kątem cech fizycznych oraz parametrów, które mają bezpośrednie przełożenie na wytrzymałość oraz odporność na odkształcenia. Standardowe badanie rozpoczynamy przeprowadzeniem analizy makroskopowej. Na jej podstawie określamy barwę i rodzaj gruntu, ale też jego stan. Kolejnym krokiem, jaki należy podjąć, jest określenie parametrów fizycznych próbki. W tym celu prowadzone jest badanie wilgotności, oznacza się granice konsystencji oraz prowadzi aerometryczną oraz sitową analizę granulometryczną.

Jeśli poszukują Państwo laboratorium gotowego podjąć się badania próbek gruntu i badania geotechniczne gruntu, pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

W jakim celu przeprowadza się badania laboratoryjne gruntów?

Badania laboratoryjne gruntów przeprowadza się w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat właściwości fizycznych i mechanicznych ziemi i wód. Są one kluczowe w wielu dziedzinach, takich jak inżynieria lądowa, budownictwo, geologia, rolnictwo, ochrona środowiska i wiele innych.

Najczęstszymi celami prowadzenia badań laboratoryjnych gruntów są:

  • projektowanie fundamentów budynków – badania gruntów pozwalają inżynierom określić nośność i stabilność gruntu pod budynkami. Na podstawie wyników projektuje się odpowiednie fundamenty, które mogą utrzymać obciążenia budynku bez ryzyka osiadania lub uszkodzenia,
  • projektowanie dróg i mostów – przed budową dróg, mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynierskich konieczne jest zrozumienie właściwości gruntów, przez które te konstrukcje będą przebiegać. Badania mają na celu sprawdzić, czy teren jest wystarczająco stabilny i nośny,
  • zaplanowanie drenażu – badania gruntów pozwalają na określenie, jak grunty zachowują się pod wpływem wody. To ważne przy projektowaniu systemów drenażu, aby uniknąć problemów związanych z erozją lub podtopieniami,
  • ochrona środowiska – badania gruntów są kluczowe w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście zagrożeń związanych z obecnością szkodliwych substancji w glebie i wodach gruntowych. Pozwalają one na określenie, czy grunty są zanieczyszczone i jakie działania trzeba podjąć w celu ich oczyszczenia.