Badania laboratoryjne gruntów

Oferujemy badania laboratoryjne gruntów i wody. Materiał do badań pozyskujemy techniką odwiertów. Wytypowana próbka badana jest pod kątem cech fizycznych oraz parametrów, które mają bezpośrednie przełożenie na wytrzymałość oraz odporność na odkształcenia. Standardowe badanie rozpoczynamy przeprowadzeniem analizy makroskopowej. Na jej podstawie określamy barwę i rodzaj gruntu, ale też jego stan. Kolejnym krokiem, jaki należy podjąć, jest określenie parametrów fizycznych próbki. W tym celu prowadzone jest badanie wilgotności, oznacza się granice konsystencji oraz prowadzi aerometryczną oraz sitową analizę granulometryczną.

Jeśli poszukują Państwo laboratorium gotowego podjąć się badania próbek gruntu i badania geotechniczne gruntu, pozostajemy do Waszej dyspozycji.