badania geotechniczne

Kiedy potrzebna jest opinia geotechniczna i jak ją uzyskać?

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością wcześniejszego rozpoznania podłoża, na którym ma być ona realizowana. Jest to niezbędne dla właściwego opracowania projektu, w tym dopasowania sposobu posadowienia do nośności gruntu, a także zaplanowania robót ziemnych i niezbędnych zabezpieczeń. Podstawową częścią przygotowań okaże się wykonanie badania geotechnicznego gruntu, pozwalającego na poznanie jego charakterystyki geologicznej oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji. Przekonajmy się, co może ona zawierać i kiedy będzie wymagana.

Czytaj więcej...

badania geologiczne na placu budowy

Dlaczego warto wykonać badania geologiczne przed rozpoczęciem budowy?

Budowa domu czy innego obiektu to poważna inwestycja, która wiąże się z wieloma decyzjami i kosztami. Jednym z kluczowych aspektów, który może wpłynąć na sukces takiego przedsięwzięcia, jest wykonanie badań geologicznych.

Czytaj więcej...

badania geotechniczne gruntu

Podstawy badań geotechnicznych gruntu: co musisz wiedzieć?

W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat badań geotechnicznych, ich korzyści oraz sytuacji, w których są one wykonywane.

Czytaj więcej...

badanie skały

Jakie wymogi formalne należy spełnić, by wykonać odwierty geologiczne w celu wykorzystania ciepła ziemi?

Nowoczesne odwierty tworzone są w sposób efektywny i bezpieczny. Nie oznacza to jednak, że można je przeprowadzać bez uzyskania zgodny odpowiednich organów. Jednak czy dopełnienie formalności jest konieczne w przypadku odwiertów geologicznych prowadzonych w celu wykorzystania ciepła ziemi? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czytaj więcej...

Jak należy odczytywać informacje zawarte w opinii geotechnicznej?

Stworzenie nowego budynku nie polega jedynie na wykonaniu jego ścian czy dachu. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim stwierdzenie, czy wybrane miejsce nadaje się do przeprowadzenia prac. Jednym z dokumentów, który pozwala to określić, jest opinia geotechniczna. Czym ona jest? I jak odczytać zawarte w niej informacje? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czytaj więcej...

Badania sozologiczne (chemiczne) gruntu czyli Badania zanieczyszczenia ziemi

Zachęcamy Inwestorów do analizy historycznej gruntów czyli oceny konieczności wykonania badań sozologicznych (badania skażenia ziemi).

Czytaj więcej...

Studnia i jej legalizacja

Obecnie wg obowiązując przepisów Inwestor który chciałby posiadać studnię na terenie swojej nowej inwestycji powinien zlecić przygotowanie Opini Hydrogeologicznej.  

Czytaj więcej...

przeglądanie dokumentacji budowlanej

Co powinna zawierać opinia geotechniczna?

Przeprowadzanie inwestycji budowlanych wymaga zadbania o szereg formalności i pozwoleń, które muszą zostać wykonane jeszcze przed "pierwszym wbiciem łopaty". Należy przy tym pamiętać, że nawet drobne kwestie mają duże znaczenie, a ich niedopełnienie może wiązać się z problemami na późniejszym etapie prac. Jednym z najważniejszych dokumentów, który należy uzyskać jest opinia geotechniczna. Czym ona jest? I jakie informacje musi zawierać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Czytaj więcej...