Jak należy odczytywać informacje zawarte w opinii geotechnicznej?

Stworzenie nowego budynku nie polega jedynie na wykonaniu jego ścian czy dachu. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim stwierdzenie, czy wybrane miejsce nadaje się do przeprowadzenia prac. Jednym z dokumentów, który pozwala to określić, jest opinia geotechniczna. Czym ona jest? I jak odczytać zawarte w niej informacje? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czym jest opinia geotechniczna?

Od zeszłego roku Opinia geotechniczna należy do obowiązkowych formalności koniecznych przy budowie nowego obiektu. Nie należy jej jednak traktować jako kolejnego zbędnego obowiązku. Szczegółowe badania mają bowiem przełożenie na możliwości projektowe, wygląd budynku, jego formę, a także na założenie finansowe przyszłego inwestora.

Stworzenie opinii geotechnicznej jest podstawą wyznaczenia kategorii geotechnicznej obiektu. Pod uwagę brane są takie elementy, jak poziomu skomplikowania projektu, wielkość budynku, przeznaczenie budynku oraz warunki gruntowe.

Jeśli konstrukcja zostanie zaliczona do pierwszej grupy geotechnicznej, opinia geotechniczna jest jedynym potrzebnym dokumentem. W przypadku innych grup konieczne są dodatkowe formalności.

Jakie informacje są zawarte w opinii geotechnicznej?

Opinia geotechniczna zawiera szczegółowe wyniki badań geotechnicznych przeprowadzonych przez profesjonalistów. Podstawę prawną do jej sporządzenia stanowi Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). 

Opinia geotechniczna składa się z części opisowej i graficznej. Znajdujemy w niej m.in. dane o wysokości zwierciadła wód gruntowych, opis poszczególnych warstw wchodzących w skład podłoża gruntowego (z uwzględnieniem głębokości ich zalegania), dane związane ze stopniem plastyczności lub zagęszczenia, a także informacje o miąższości, wilgotności, gęstości i ewentualnej spójności.

Opinia geotechniczna jest tworzona przez specjalistów i powinna być też odczytywana przez specjalistów. Zrozumienie danych, które są w niej zawarte, wymaga bowiem dużej wiedzy i doświadczenia. Opinia geotechniczna to „kompendium wiedzy” w szczególności dla projektanta konstrukcji, to właśnie jego wyliczenia np. ilość stali w zbrojeniu budynku, oparte są w dużej mierze na Opinii geotechnicznej.