Badania sozologiczne powierzchni ziemi

W naszej ofercie znajdą Państwo badania sozologiczne powierzchni ziemi. To działanie mające na celu ustalenie stopienia skażenia gruntu. Przesłanką do tego, by myśleć o podjęciu specjalistycznych działań badawczych może być historycznie poświadczone użytkowanie gruntu, w wyniku którego mogło dojść do zanieczyszczeń. Jako przykład niech posłuży teren, który przed laty zajęty był przez zabudowania fabryki akumulatorów. Choć fabryka nie działa od dawna, a jej obiekty zostały wyburzone, ziemia może być skażona, co w określonych okolicznościach należy szczegółowo zbadać.

O tym, jak postępować, gdy zaistniała przesłanka historyczna umożliwiająca stwierdzenie, że grunt może być skażony, informuje  rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 1 września 2016 r. (Dz. U. z dnia 5 września poz. 1395) w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Akt instruuje też, komu należy zlecić badanie środowiska gruntowo-wodnego oraz jak przeprowadzić remediację, by finalnie osiągnąć zamierzony efekt ekologiczny.

Badania sozologiczne powierzchni gruntu mogą okazać się niezbędne, gdy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania tereny, które były wcześniej użytkowane na cele przemysłowe, zostaną zakwalifikowane pod zabudowę mieszkaniową lub usługową. W interesie inwestora chcącego kupić taką działką leży uzyskanie możliwie najszerszej  wiedzy na jej temat, w tym także zgłębienie kwestii dotyczących jej ewentualnego zanieczyszczenia. Skażenie gruntu może być istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie wartości ziemi, co może być ważnym argumentem w toku negocjacji. Należy również dodać, że jeśli nabywca gruntu zakupi zanieczyszczoną działkę, nie mając świadomości dotyczącej jej stanu, i tak zostanie zobowiązany do przeprowadzenia remediacji, mimo że do skażenia doszło bez jego winy. Zapraszamy do poznania oferty badań geotechnicznych gruntu.