Badania gruntu pod obiekty budowlane

Oferujemy badania gruntu pod obiekty budowlane. Prowadzimy badania pod wszystkie trzy kategorie geotechniczne. Warto podkreślić, że określenie kategorii leży po stronie projektanta obiektu. Następnie to właśnie on albo inwestor zlecają badania gruntu, na którym zrealizowana zostanie inwestycja. Co istotne, kategoria nie jest nadana w sposób „sztywny”, jeśli bowiem podczas badań wstępnych inwestor zmieni zdanie, może nadać obiektowi kategorię wyższą, zlecając jednocześnie dodatkowe badania gruntu. Dodajmy tylko, że aby określić właściwą kategorię, niezbędna jest opinia geotechniczna.

 

Pierwsza kategoria geotechniczna

Do pierwszej kategorii geotechnicznej należą niewielkie obiekty budowlane stawiane w prostych warunkach gruntowych. Ich badanie sprowadza do doświadczeń oraz badań jakościowych. W ramach pierwszej kategorii geotechnicznej znajdują się takie budowle, jak jedno i dwukondygnacyjne obiekty mieszkalne oraz gospodarcze, a zatem zdecydowana większość domów jednorodzinnych. Do kategorii pierwszej należą również wykopy, które swoją głębokością nie przekraczają 1,2 m oraz nasypy do 3 m wysokości. Tego typu obiekty wznoszone są przeważnie podczas budowy dróg, linii kolejowych oraz realizacji magistral wodociągowych, kanalizacyjnych oraz ciepłociągów. Warto dodać, że w obrębie pierwszej kategorii geotechnicznej leżą też ściany oporowe oraz rozparcia wykopów, ale tylko wtedy, gdy ich różnica poziomów nie przekracza 2 m.

 

Druga kategoria geotechniczna

W ramach drugiej kategorii geotechnicznej wyróżniamy głębokie i bezpośrednie fundamenty, ściany oporowe, które przekraczają wymogi podane dla kategorii pierwszej, ale też wykopy oraz nasypy o innych parametrach. Do kategorii drugiej należą też filary mostowe, przyczółki przepraw oraz umocnione konstrukcje nabrzeży. Warto dodać, że kategoria druga to również systemy kotwiące. W wypadku wymienionych obiektów wymagane są bardziej szczegółowe badania gruntowe. Należy wówczas dokonać ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych, a także poddać je analizie.

 

Trzecia kategoria geotechniczna

Trzecia kategoria to obiekty wznoszone w skomplikowanych warunkach gruntowych, ale też obiekty  nietypowe, nawet jeśli realizowane są w warunkach prostych. Mowa tu o budowlach związanych z produkcją i przesyłem energii elektrycznej, stacjach wodociągowych, zakładach chemicznych, czy ciepłowniach. Kategoria trzecia obejmuje też obiekty, których projekt przewiduje stosowanie rozwiązań technicznych, których wcześniej w Polsce nie sprawdzano oraz wysokościowce realizowane w ramach istniejącej już tkanki miejskiej.  Warto dodać, że do kategorii trzeciej zaliczają się również budowle zabytkowe, obiekty monumentalne oraz budynki posiadające więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie. W wypadku wspomnianych wyżej obiektów, oprócz badań geotechnicznych gruntowych konieczne jest też sporządzenie dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące badań podłoża gruntowego, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści pozostają do Waszej dyspozycji.