Na czym polega kompleksowa obsługa geotechniczna inwestycji? 

Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo osobom korzystającym z efektów inwestycji budowlanych, a także fachowcom wykonującym prace w ich obrębie, każda z nich musi podlegać ścisłej kontroli, od samego początku, aż do jej zakończenia. Kontrola ta dotyczyć musi każdego aspektu inwestycji, w tym również gruntu, na którym mają mieć miejsce roboty budowlane.

W tym celu można skorzystać z usług specjalistów w zakresie geotechniki, którzy przeprowadzą kompleksową obsługę wykonywanych prac. 

Geotechniczna obsługa inwestycji polega przede wszystkim na bardzo dokładnym zbadaniu gruntu przed rozpoczęciem budowy, aby mieć pewność, że stanowi on odpowiednie podłoże dla planowanej konstrukcji. Nie oznacza to jednak, że kończy się ona wraz z rozpoczęciem robot – obejmuje również okres samej budowy. Specjaliści śledzą wykonywane prace i biorą udział w odbieraniu ich poszczególnych etapów, udzielając wsparcia dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu. 

Co wchodzi w zakres kompleksowej obsługi geotechnicznej? 

Drobiazgowe badania geotechniczne gruntu przeprowadzane są przy pomocy wielu różnych metod, które wspólnie pozwalają stworzyć najdokładniejszy obraz podłoża, na którym wykonywane są prace. Do najważniejszych z nich należy z pewnością badanie nośności gruntu, robione przy użyciu płyty VSS.  Bardzo istotne jest również sprawdzenie zagęszczenia podłoża, a także badania sozologiczne, przeprowadzone w sytuacji, w której uzasadnione jest podejrzenie, że w przeszłości mogło dojść do skażenia gruntu. 

Do innych działań wykonywanych w ramach kompleksowej geotechnicznej obsługi inwestycji należą między innymi badania z wykorzystaniem sondy dynamicznej DPL, penetrometru tłoczkowego oraz ścinarki obrotowej. W razie potrzeby wykonuje się również badania pod nawierzchnię dróg oraz chodników, a także obiektów sportowych. Tak jak zostało wspomniane, geotechnicy biorą udział w odbieraniu poszczególnych etapów budowy. Mogą również przeprowadzić badanie zgodności zakładanych warunków gruntowych z tymi, które czekały na pracowników w momencie rozpoczęcia budowy. W tym celu wykonuje się między innymi odbiory wykopów pod fundamenty. Kto i na jakich zasadach może zamawiać badania geotechniczne? Przeczytaj na naszym blogu.