Rodzaje badań geologicznych. Poznaj najważniejsze z nich

Celem badań geologicznych jest poznanie i określenie tego, jakie warunki gruntowe występują w danym miejscu. Potrzebną analizę należy przeprowadzić na etapie projektowania budynku, gdyż jego konstrukcja powinna być dostosowana do właściwości geologicznych terenu. Takie postępowanie gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Wstępne badania geologiczne

Badania geologiczne można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszym z nich, najbardziej podstawowym, są badania wstępne. Nie wiążą się one w żaden sposób z ingerencją w grunt. Ich przeprowadzanie polega na analizie dokumentów, które poświadczają stan podłoża. Do dokumentów tych mogą należeć na przykład mapy geologiczne i topograficzne czy zdjęcia lotnicze. Należy też dodać, że badania wstępne zakładają zapoznanie się nie tylko z charakterem gruntu danej działki, ale także z rodzajem podłoża w jej otoczeniu.

Specjalistyczne badania geologiczne

Kiedy badania wstępne są już wykonane, można przejść do specjalistycznych badań geologicznych. Nazywa się je specjalistycznymi, dlatego że do ich przeprowadzania wykorzystuje się fachowy sprzęt techniczny. Inaczej niż badania wstępne, wiążą się one z ingerencją w dane podłoże.

Mogą polegać na wykonywaniu odkrywek oraz wykopów. Wymagają przeprowadzenia sondowania, wiercenia czy próbnego obciążania. Tego rodzaju badania umożliwiają poznanie gruntu nie za pośrednictwem dokumentacji, ale dzięki bezpośredniej obserwacji. Pozwalają one dokładnie określić właściwości gruntu, na którym zamierza się wznieść budynek. W tym celu przydają się szczególnie odwierty geologiczne, ponieważ umożliwiają one zdefiniowanie parametrów gruntu nie tylko z powierzchni, ale także z głębi. Są one w stanie sięgnąć kilkudziesięciu metrów w dół, a w niektórych przypadkach nawet i 50 metrów. Dopiero dzięki pobraniu próbki z takiej głębokości możliwe jest dokładne określenie właściwości gruntu.

Powyższy opis prowadzenia badań geologicznych ukazuje, że ich celem jest wszechstronne poznanie cech gruntu. Dokładana analiza dokumentów, a następnie prace w terenie gwarantują zdobycie pełnej wiedzy o gruntach przeznaczonych pod zabudowę. Za sprawą takiej kolejności działań możemy przygotować projekt budynku, który po wzniesieniu będzie zapewniał bezpieczeństwo i stabilność w użytkowaniu. Jakie badania gruntu są wykonywane przy wznoszeniu budynków mieszkalnych? Przeczytaj na naszym blogu