Jakie badania gruntu są wykonywane przy wznoszeniu budynków mieszkalnych?

To, jakie badania gruntu należy wykonać przy wznoszeniu budynków mieszkalnych, zależy od tego, jakiego typu są to budynki. Czy są to jedno lub dwukondygnacyjne budynki jednorodzinne, czy też wielorodzinne budynki wysokie (do 55 m) lub wysokościowe (powyżej 55 metrów). Charakter budynku decyduje o tym, do jakiej kategorii geotechnicznej można go zaliczyć i jakie badania należy w związku z tym wykonać.

Budynki mieszkalne o charakterze domów jednorodzinnych

Większość budynków mieszkalnych, jakimi są domy jednorodzinne, należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Pierwszej, a więc tej, która grupuje konstrukcje najmniej skomplikowane z badawczego punktu widzenia. Jeśli chodzi o badania gruntu budynków mieszkalnych, jakimi są domy jednorodzinne, ich liczba jest ograniczona. Mogą one zostać zawężone do wiercenia, sondowania, a także zdefiniowana typu gruntu. To ostatnie badanie wykonuje się, bazując na analizie makroskopowej. Podczas badań gruntu może się jednak okazać, że ze względu na warunki podłoża budynek powinien zostać zaliczony do innej – drugiej lub trzeciej – kategorii geotechnicznej. Także i po to wykonywane są badania – aby potwierdzić bądź zrewidować wcześniejsze ustalenia.

Budynki mieszkalne o charakterze wielorodzinnym

Jak natomiast wygląda sprawa z budynkami mieszkalnymi, które nie są domami jednorodzinnymi, tylko przestrzeniami wielorodzinnymi? W występującej w Polsce zabudowie budynki te najczęściej przybierają kształt bloków mieszkalnych. Ze względu na wysokość można je zaliczać najczęściej do budynków wysokich (do 55 metrów). Należą one do trzeciej kategorii geotechnicznej. Trzecia kategoria geotechniczna bowiem dotyczy budynków wysokościowych. Odpowiedzmy sobie na pytanie o to, jakie badania gruntu są wymagane dla budynków z tej grupy? Oprócz badań, które wykonuje się dla budynków zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, konieczne jest jeszcze sporządzenie dokumentacji badań podłoża gruntowego. Dokumentacja ta wymagana jest dla budynków, które zaliczane są do trzeciej kategorii geotechnicznej. Dla obiektów trzeciej kategorii geotechnicznej lub drugiej (posadowionych w złożonych warunkach) należy sporządzić dodatkowo Dokumentację Geologiczno – Inżynierską. Na czym polega kompleksowa obsługa geotechniczna inwestycji? Przeczytaj na naszym blogu.