Wiercenia geotechniczne pod Park Handlowy

Na przełomie roku 2023/2024 wykonaliśmy badania geotechniczne pod Park Handlowy na działce o powierzchni ponad 3 hektary.