Sozologia - badania zanieczyszczenia

Zanieczyszczony terenWykonujemy badania sozologiczne - ocena stopnia zanieczyszczenia powierzchni ziemi w oparciu o aktualne Rozporządzenie z dnia 1 września 2016 r., w 5 etapach identyfikacji terenów zanieczyszczonych.