Odbiory dna wykopu, zagęszczenia gruntów

Prowadzimy odbiory zagęszczenia gruntów z użyciem lekkiej płyty dynamicznej oraz badania nośności gruntu z użyciem płyty VSS oraz sondy dynamicznej (badanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia).

Odbiory dna wykopu, odbiór zagęszczenia gruntów itp.    

Zapraszamy do kontaktu