Badania sozologiczne na obszarze ponad 4 hektarów w podwarszawskiej gminie Nadarzyn

Wykonaliśmy pobór prób gleby i badania sozologiczne powierzchni ziemi. Badania laboratoryjne zostały wykonywane są przez akredytowane laboratorium z którym współpracujemy.

Sekcje poboru prób zostały wyznaczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi Dz.U. 2016 poz. 1395