Polski English

Warszawa tel. +48 (22) 240 32 12
Szczecin tel. +48 (91) 829 41 43

Badania geotechniczne,

Warszawa, Szczecin


Przedsiębiorstwo Geotechniczne "GeoGT" posiada oddział w Warszawie oraz Szczecinie. Wykonujemy prace na terenie całego kraju.

Badania geologiczne,

geotechniczne, geologiczno - inżynierskie


Przedsiębiorstwo Geotechniczne "GeoGT" jest nowoczesną i prężnie rozwijającą się firmą świadczącą usługi z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, a także budownictwa.

Nadzory geotechniczne,

usługi geologiczne i geotechniczne


Wykonujemy prace geologiczne z użyciem nowoczesnych i zaawansowanych metod oraz badań stosowanych w geologii i geotechnice, a nasze opracowania wykonywane są z dbałością o najmniejsze szczegóły.

Odwierty geologiczne, wiercenia

dokumentacje geologiczno - inżynierskie


Przedsiębiorstwo Geotechniczne "GeoGT" prowadzi badania geologiczne na terenie całego kraju, przez cały rok. Posiadajmy bardzo bogate doświadczenie do wykonywania robót w zupełnie różnych warunkach geologicznych.

2012-11-01

Zakład zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne

P.G. GeoGT wykonało badania geologiczne i geotechniczne dla Zakładu zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż obojętne. Badania wykonywane były dla rozbudowy istniejącego składowiska odpadów, na którym projektuje się budowę nowych obiektów takich jak:
- hali sortowni;
- hali kompostowni komorowej odpadów biodegradowalnych;
- wiaty dojrzewania kompostu/stabilizatu;
- placu przesiewania i magazynowania kompostu/stabilizatu;
- budynku zaplecza socjalnego;
- magazynu odpadów niebezpiecznych;
- myjni płytowej pojazdów kołowych;
- zakładowej stacja paliw;

2019 GeoGT - profesjonalne badania geologiczne, geotechniczne, badania gruntu Warszawa, Szczecin Realizacja: CREATIVE-IT, Pozycjonowanie stron: SeoBusiness.pl