Polski English

Warszawa tel. +48 (22) 240 32 12
Szczecin tel. +48 (91) 829 41 43

Badania geotechniczne,

Warszawa, Szczecin


Przedsiębiorstwo Geotechniczne "GeoGT" posiada oddział w Warszawie oraz Szczecinie. Wykonujemy prace na terenie całego kraju.

Badania geologiczne,

geotechniczne, geologiczno - inżynierskie


Przedsiębiorstwo Geotechniczne "GeoGT" jest nowoczesną i prężnie rozwijającą się firmą świadczącą usługi z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, a także budownictwa.

Nadzory geotechniczne,

usługi geologiczne i geotechniczne


Wykonujemy prace geologiczne z użyciem nowoczesnych i zaawansowanych metod oraz badań stosowanych w geologii i geotechnice, a nasze opracowania wykonywane są z dbałością o najmniejsze szczegóły.

Odwierty geologiczne, wiercenia

dokumentacje geologiczno - inżynierskie


Przedsiębiorstwo Geotechniczne "GeoGT" prowadzi badania geologiczne na terenie całego kraju, przez cały rok. Posiadajmy bardzo bogate doświadczenie do wykonywania robót w zupełnie różnych warunkach geologicznych.

Realizacje

Przedsiębiorstwo Geotechniczne "GeoGT" jest prężnie rozwijającą się firmą świadczącą usługi z zakresu geologii, geotechniki i geologii inżynierskiej.

Podczas dotychczasowych prac wykonywaliśmy badania geologiczne/geotechniczne m.in. pod:

Wały przeciwpowodziowe nad Zalewem Szczecińskim i Kanałem Żarnowskim

Wykonaliśmy badania geotechniczne podłoża gruntowego w ramach inwestycji mającej na celu odbudowę wałów przeciwpowodziowych nad Zalewem Szczecińskim i nad Kanałem Żarnowski oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina. Zleceniodawcą był Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

WLinia wysokiego napięcia 110 kV Morzyczyn - Dąbie - Żydowce

Przeprowadziliśmy badania geotechniczne pod projektowaną modernizację stanowisk słupowych dla napowietrznej linii wyoskiego napięcią 110 kV.

Stacje paliw - Moya

Wykonaliśmy badania geotechniczne podłoża dla projektowanych stacji paliw Moya. Badania wykonano w: Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie), Piotrkowie Trybunalskim (woj. lódzkie), Bielsko - Białej (woj. śląskie), w Brzegu (woj. opolskie), Rybarzowicach (woj. śląskie), Wrocławiu (woj. dolnośląskie), Zleceniodawcą była firma Anwim S.A.

W ramach prac polowych, wykonano:

  • odwierty geotechniczne oraz sondowania,
  • badania laboratoryjne gruntów oraz wody dla oznaczeń zawartości metali ciężkich, sumy benzyn, olej mineralny, WWA oraz BTEX.

"Zabezpieczenie pulpowiska na terenie Zakładu Górniczego Chełm Górny I "

Przeprowadzono badania geotechniczne mające na celu rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych pulpowiska oraz zabezpieczenie stateczności skarpy pulpowiska w miarę postępującującej eksploatacji żwirowni.Wykonano odwierty (wiertnicą H-20) do głębokość 20 m p.p.t.(pod poziomem terenu oraz sondowania DPSH.

Warszawa, ul. Mińska - budynek mieszkalny wielorodzinny

We październiku 2015 roku, wykonaliśmy badania geotechniczne pod projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny. Inwestorem przeddsięwzięcia jest firm Soho Factory Sp. z o.o.

Zgodnie z Rozpozrądzeniem MTBiGM z dnia 27 kwitnia 2012 r. projektowany obiekt zaliczonod o II kategorii geotechniczej, w złożónych warunkach gruntowych (woda gruntowa w poziomie posadowienia) wykonano Dokumentację geologiczno - inżynierską.

Warszawa, ul. Dzieci Warszawy - wstępne badania geotechniczne pod zabudowę mieszkaniową

We wrześniu 2015 roku wykonano wstępne badania geotechniczne pod planowan zabudowę mieszkaniową, wilorodzinną na działce położonej przy ulicy Dzieci Warszawy w Warszawie - dzielnica Ursus. Wykonano 10 otworów geotechnicznych do głębokości 6,0 m p.p.t. (pod powierzchnią terenu). Odwierty wykonano wiernicą H-20.

Realizowane przez nas odwierty geologiczne

Prowadzona przez nas firma geologiczna stara się wciąż podnosić jakość świadczonych przez siebie usług. Z tego względu stale rozwijamy naszą działalność, a badania geologiczne gruntu nie są naszym jedynym przedmiotem zainteresowania. Na zlecenie klientów zarówno państwowych jak i prywatnych wykonujemy specjalistyczne badania geologiczne oraz badania geotechniczne. Bardzo dużą część naszej działalności stanowią badania geologiczne gruntu - nic dziwnego, w końcu każdy, kto planuje jakieś inwestycje lub budowę własnego domu, chce najpierw sprawdzić jakość ziemi, na której ma się to odbyć. Dzięki nam takie kompleksowe badania gruntu przebiegają bardzo szybko, a przede wszystkim są wykonane w stu procentach prawidłowo.

2019 GeoGT - profesjonalne badania geologiczne, geotechniczne, badania gruntu Warszawa, Szczecin Realizacja: CREATIVE-IT, Pozycjonowanie stron: SeoBusiness.pl